• foto1.jpg
  • foto2.jpg
  • foto3.jpg
  • foto4.jpg
  • foto5.jpeg
  • foto6.jpeg

logo eu nazev

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Pořízení technologie pily pro opracování kamene
Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0022020

Popis projektu: Projekt „Pořízení technologie pily pro opracování kamene“ je spolufinancován Evropskou unií. Předmětem projektu je pořízení nového technologického vybavení pro opracování kamene za účelem rozvoje a konkurenceschopnosti podniku žadatele v rámci kamenické výroby. Projekt přispěje ke snížení spotřeby energie, vody a snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší. 

© 2019 rKamen.cz, Svijanský Újezd, 777 954 861